Skip to main content

Ние сме на Ваша страна!

Ние защитаваме Вашите интереси

  • Всеки клиент е различен и заслужава специално внимание
  • Сред клиентите ни се нареждат широк кръг от български и чуждестранни дружества
  • За нас ключов е правилният и задълбочен анализ
  • Във всичките си действия се ръководим от интересите на клиента
  • Придържаме се към своите правни и етични задължения
  • Опазването на професионалната тайна е наше основно и първостепенно задължение

Нашите сфери на дейност

АКЦЕНТИ

Петяакценти
29.11.2016

Адвокатско дружество „Вълчев & Борисов“ прие нов съдружник

Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“  прие за съдружник адвокат Петя Кръстева. Адвокат Петя Кръстева е завършила специалност „Право“...
акценти
16.06.2023

Нов член на екипа на „Вълчев и Борисов“

Анелия Георгиева е новия адвокат във Вълчев&Борисов. Завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2013 г. Професионалната…
акценти
12.10.2016

Как пешеходецът да съобрази несъобразената скорост?

Становище на Висшия адвокатски съвет по тълкувателно дело на наказателната колегия на ВКС, касаещо поведението на пострадалите на пешеходни пътек...

Имате въпрос?

English