Skip to main content

Анелия Георгиева е новия адвокат във Вълчев&Борисов. Завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2013 г. Професионалната ѝ практика включва търговско право, облигационно право, семейно и наследствено право, процесуално представителство. Чужди езици – английски и руски.

English