Skip to main content

Маринела Христова е новият член на екипа на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“. Студент по специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Професионалните ѝ интереси включват гражданско и търговско право, облигационно право, вещно право и застрахователно право. Чужди езици – френски и английски.

English