Skip to main content

Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ прие за съдружник адвокат Людмил Петков. Адвокат Петков се доказа през годините на съвместна работа със своята лоялност и усърдие. Целият екип го поздравява и му пожелава ползотворно сътрудничество и много професионални успехи.

English