Skip to main content

Велислава Баракова е новият адвокат в екипа на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“. Велислава Баракова е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. През 2018 г. става член на Софийска адвокатска колегия. Професионалната й практика включва търговско право, дружествено право, облигационно право, изпълнително производство и административно-наказателно право. Владее испански и английски език. Притежава сертификат от Институт Сервантес за напреднало ниво на владеене на испански език.

English