Skip to main content

Немски инвеститор, изключен преди 16 г. за несъществуващи нарушения от българския си „съдружник“ в ООД, притежаващо недвижим имот за милиони. Канен фиктивно за общо събрание на несъществуващ адрес. Българският съд вписва изключването по фирменото дело, като обнародва в ДВ промените след изтичане на срока за оспорване на решенията на общото събрание, а после и неколкократна препродажба на фирмата. Следва и неколкократна препродажба на имота от последния собственик на фирмата. Измаменият безуспешно опитва да отмени изключването, да си върне имота или поне да го възбрани, а макар „съдружникът“ да е признат за виновен за присвояване от наказателния съд, няма какво да му се вземе като обезщетение. Дори съдът в Страсбург отхвърля жалбата му за нарушение на правото му мирно да се ползва от собствеността си.

Горди сме, че за 8 години, откогато сме ангажирани, поне донякъде успяхме да върнем надеждата му за справедливост, като прогласихме изключването му за несъществуващо обстоятелство и осъдихме регистърния съд за част от нанесените му вреди. Битката продължава!

Вижте цялото решение тук…

English