Skip to main content

Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“  прие за съдружник адвокат Петя Кръстева.

Адвокат Петя Кръстева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с отличие през 2010г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2013г. Професионалната й практика включва търговско право, дружествено право, данъчно право, административнонаказателно право, обществени поръчки, процесуално представителство. Владее английски и немски езици. Притежава сертификат от Университета в Кеймбридж за напреднало ниво на владеене на английски език, оценка: А. През 2014г. преминава курс за владеене на юридически английски език към Международната организация за развитие на правото и Българската IDLO Алумни Асоциация. Част от екипа на кантората от 2011г. Съдружник от 2016г

Адвокат Кръстева се доказа през годините на съвместна работа със своята лоялност и усърдие. Целият екип я поздравява и й пожелава ползотворно сътрудничество и много професионални успехи.

English