Skip to main content

Становище на Висшия адвокатски съвет по тълкувателно дело на наказателната колегия на ВКС, касаещо поведението на пострадалите на пешеходни пътеки пешеходци и тяхната вина, предизвика противоречиви реакции в самата адвокатска колегия.

Според адвокат Борислав Вълчев пешеходецът има право да подаде знак, че пресича, но няма такова задължение. Колкото до тълкувателното решение за абсолютното право на пешеходеца, в правовата държава има само едно абсолютно право и това е правото на живот, каза адвокат Вълчев. Тук проблемът е друг – това, което скандализира обществото и което говорят пешеходците е как адвокатите дават едно такова становище, където вменяват вина на пешеходеца и то не къде да е, а на пешеходната пътека. Не можем да изискваме от пешеходците те да носят отговорност за поведението на водача и да преценяват неговата скорост, категоричен беше Борислав Вълчев.

 Как пешеходецът да съобрази несъобразената скорост?
“Денят започва” | “Как пешеходецът да съобрази несъобразената скорост на шофьорите” – 12.10.2016

Източник – БНТ

English