Skip to main content

Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ прие за съдружник адвокат Мила Коларова.

Адвокат Мила Коларова е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 2007г., както и магистратура по „Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Член на Софийска адвокатска колегия от 2011г. Професионалната ѝ практика включва търговско право, вещно право, устройствено регулиране и строителство, трудово право, процесуално представителство. Владее английски език. Част от екипа на кантората от 2007г.

Сърдечно я поздравяваме и й благодарим за лоялността през годините на съвместна работа. Пожелаваме ползотворно сътрудничество и много професионални успехи.

English