Skip to main content

НАЧИН НА РАБОТА

Всеки клиент е различен и заслужава специално внимание, каквото се стараем да му оказваме. Нашите клиенти са нашият най-голям капитал, който ние се стремим да пазим и увеличаваме през годините.

Гордеем се с това, че сред клиентите ни се нареждат широк кръг от български и чуждестранни дружества, които работят в разнообразни сфери на икономиката – водещи банки, лизингови дружества, управляващи дружества, строителни компании, организации по оползотворяване на отпадъци, спедиторски и транспортни фирми, финансови инвеститори, публични дружества и инвестиционни посредници, холдингови компании, множество търговски дружества с дейност в сферата на производството, търговията, услугите и пр., както и голям брой български и чуждестранни граждани, търсещи защита на своите права и законни интереси.

начин на работа

Стратегията и тактиката по различните казуси определяме заедно с клиента, като държим сметка за спецификите на всеки конкретен случай, тъй като единствено техният правилен и задълбочен анализ може да доведе до успешен завършек на предприетите действия.

Начинът ни на работа обикновено включва последователно изпълнение на следните действия в посочената последователност:

  1. Запознаване с казуса и първоначален анализ на фактите
  2. Точно дефиниране на проблема на клиента
  3. Изготвяне на мотивирано становище по казуса, което дава отговори на поставените от клиента въпроси
  4. Очертаване на различните правни възможности за решаване на казуса, придружени с аргументирана препоръка относно избора на вариант
  5. Пристъпване към реализация, а при необходимост – към процесуална защита на избраната стратегия
English