Skip to main content

КЛИЕНТИ

Нашите клиенти са нашият най-голям капитал, който ние се стремим да пазим и увеличаваме през годините. Гордеем се с това, че сред клиентите ни се нареждат широк кръг от български и чуждестранни дружества, които работят в разнообразни сфери на икономиката – водещи банки, лизингови дружества, управляващи дружества, строителни компании, организации по оползотворяване на отпадъци, спедиторски и транспортни фирми, финансови инвеститори, публични дружества и инвестиционни посредници, холдингови компании, множество търговски дружества с дейност в сферата на производството, търговията, услугите и пр., както и голям брой български и чуждестранни граждани, търсещи защита на своите права и законни интереси.

Вълчев & Борисов

English