Skip to main content

ЗА НАС

Защо да изберете нашата кантора?

Историята на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ започва през 1999 г., когато адв. Борислав Вълчев основава кантората и привлича млад екип от юристи. В резултат на дългогодишно сътрудничество, през 2009 г. адв. Борислав Вълчев и адв. Деян Борисов създават Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ по реда на Закона за адвокатурата. Дружеството е със седалище в град София, където осъществява основната си дейност.

Адвокатско дружество “Вълчев и Борисов” предоставя юридически услуги най – вече в областта на търговското право, в това число дружествено право и регистърно производство, договорното право, данъчното право, застрахователното право, сделките с недвижими имоти, събирането на вземания, търговската несъстоятелност, обществените поръчки и чуждестранните инвестиции.

Централно място в дейността ни заема процесуалното представителство на клиенти пред съдилищата и арбитражите, както и пред административните органи и частни съдебни изпълнители. Екипът ни притежава значителен опит по въпроси, които са специфични и поради тази причина не са широко разпространени в търговския оборот в България, като например търговски марки, франчайзинг, факторинг, борсови сделки, финансови инвестиции и други. За клиенти – търговски дружества, имащи нужда от текущи правни съвети и консултации по разнообразни въпроси от дейността си, предлагаме цялостно правно обслужване, обхващащо различни области на правото.
Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ се ръководи в дейността си единствено от закона и от Етичния кодекс на адвоката, като защитава интересите на местни и чуждестранни компании, юридически лица с нестопанска цел и граждани. В дългогодишната си практика разчитаме на опита и професионализма на колеги – асоциирани адвокати, утвърдили се в сферата на семейното и наследственото право, трудовото право, наказателното право и пр. За да осигурим максимална защита интересите на клиента, си партнираме и с експерти от различни области извън правото.

English