Skip to main content

ЕКИП

ЕКИПЪТ НА ВЪЛЧЕВ & БОРИСОВ

Адвокат Борислав Вълчев

Борислав Вълчев

Управляващ съдружник

БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ – адвокат. Завършил специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1997г. Работил като юрист в застрахователна компания. Член на Софийската адвокатска колегия от 1999г. Правоспособен медиатор, вписан в списъка на медиаторите към Министерството на правосъдието. Професионалната му практика включва търговско право, дружествено право, облигационно право, търговска несъстоятелност, събиране на вземания. Развива обществена дейност за реформиране на българската адвокатура. Чужди езици – немски, английски и руски. Управляващ съдружник от създаването на адвокатското дружество.
адвокат Деян Борисов

Деян Борисов

Управляващ съдружник

ДЕЯН БОРИСОВ – управляващ съдружник – Завършил специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ през 2006г., както и втора специалност „Борси и борсово посредничество“ в същия университет. Работил като юрисконсулт и вътрешен контрол в инвестиционен посредник и в дирекция „Донорски програми“, отдел „Международно сътрудничество“ в Министерството на икономиката и енергетиката. Член на Софийска адвокатска колегия от 2009г. Професионалната му практика включва търговско право, борсово право, данъчно право, облигационно право, интелектуална собственост, процесуално представителство. Има научни разработки в областта на търговското и борсовото право. Чужди езици – английски. Съдружник от създаването на адвокатското дружество.
адвокат Мила Коларова

Мила Дянкова

Съдружник

МИЛА ДЯНКОВА – адвокат. Завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” през 2007г., както и магистратура по „Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Член на Софийска адвокатска колегия от 2011г. Професионалната ѝ практика включва търговско право, вещно право, устройствено регулиране и строителство, трудово право, процесуално представителство. Чужди езици – английски. Част от екипа на кантората от 2007г. Съдружник от 2015г.
адвокат Петя Кръстева

Петя Кръстева

Съдружник

ПЕТЯ КРЪСТЕВА – адвокат. Завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с отличие през 2010г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2013г. Професионалната й практика включва търговско право, дружествено право, данъчно право, административнонаказателно право, обществени поръчки, процесуално представителство. Чужди езици – английски и немски. Притежава сертификат от Университета в Кеймбридж за напреднало ниво на владеене на английски език, оценка: А. През 2014г. преминава курс за владеене на юридически английски език към Международната организация за развитие на правото и Българската IDLO Алумни Асоциация. Част от екипа на кантората от 2011г. Съдружник от 2016г
Людмил Петков

Людмил Петков

Съдружник

ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ – съдружник. Завършил специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ през 2015г. Професионалната му практика включва търговско право, облигационно право, вещно право, устройствено регулиране и строителство. Чужди езици – английски. Част от екипа на кантората от 2014г. Съдружник от 2023г
Велислава Баракова

Велислава Баракова

Адвокат

ВЕЛИСЛАВА БАРАКОВА – адвокат. Завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2018 г. Професионалната й практика включва търговско право, дружествено право, облигационно право, изпълнително производство и административно-наказателно право. Чужди езици – испански и английски. Притежава сертификат от Институт Сервантес за напреднало ниво на владеене на испански език. Част от екипа на кантората от 2020 г.

Анелия Георгиева

Адвокат

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА - Завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. Член на Софийска адвокатска колегия от 2013 г. Професионалната ѝ практика включва търговско право, облигационно право, семейно и наследствено право, процесуално представителство.
Чужди езици – английски и руски.
Част от екипа на кантората от 2023 г.
Антония Иванова

Антония Иванова

Адвокат

АНТОНИЯ ИВАНОВА – младши адвокат – Завършилa специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ с отличие, през 2020г. От април 2021г. е докторант по „Гражданско и семейно право“. Професионалните ѝ интереси включват гражданско и търговско право, облигационно право, вещно право и изпълнително производство. Чужди езици – английски. Част от екипа на кантората от 2015г.

Виляна Хърватова

Младши адвокат

ВИЛЯНА ХЪРВАТОВА – Юрист. Завършилa специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2022 г. Професионалните ѝ интереси включват гражданско и търговско право, облигационно право, вещно право и изпълнително производство. Притежава сертификат за напреднало ниво на владеене на английски език Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) – C2.
Александра Георгиева

Александра Георгиева

Юрист

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА – юрист. Завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2014г. Професионалната ѝ практика включва облигационно право, вещно право, административно право, административнонаказателно право, изпълнително производство, заповедно производство. Чужди езици – руски. Част от екипа на кантората от 2013г.
Велислав Кардачки

Велислав Кардачки

Адвокатски сътрудник

ВЕЛИСЛАВ КАРДАЧКИ – адвокатски сътрудник. Студент по специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ . Чужди езици – английски. Част от екипа на кантората от 2020г

Маринела Христова

Адвокатски сътрудник

МАРИНЕЛА ХРИСТОВА - Студент по специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Професионалните ѝ интереси включват гражданско и търговско право, облигационно право, вещно право и застрахователно право. Чужди езици - френски и английски. Част от екипа на кантората от 2023г.

Биляна Велинова

Офис мениджър

БИЛЯНА ВЕЛИНОВА – офис мениджър. Завършила средното си образование в 28 СУ „Алеко Константинов“ гр. София. Език – английски и турски..
English